Телефонуйте нам: +38 (095)304-84-04 +38 (067)508-44-61
ru_RUuk

10 головних навичок топ-менеджерів Кремнієвої долини


Підготовка та пошук топ-менеджерів, здатних управляти викликами і можливостями сучасного світу ‒ питання, яким переймаються як найкращі університети, так і глобальні компанії і нові стартапи. Якими навичками повинні володіти найкращі топ-менеджери? Як проходить оцінювання під час відбору на посаду? Що закладати в програми для підготовки топ-менеджерів?

На ці запитання шукають відповіді як в академічному середовищі, де формуються програми навчання для вищих управлінців, так і в корпоративному секторі, де завдання пошуку, оцінки кандидатів та їх ефективності стоїть щодня.

Університет міста Фінікс (США) провів дослідження компаній Кремнієвої долини, метою якого було виявити навички, які найбільш потрібні для кандидатів на топ-позиції. В результаті узагальнення отриманих даних вчені дійшли висновку, що професійні вимоги стоять тільки на 11-му місці. А найбільш затребуваними є ось такі 10 навичок:

1. Філософія критичного мислення, аналіз, аргументація і прийняття рішень

Здатність сумніватися і готовність ставити запитання: «А чи дійсно це так?». Аналіз того, що відбувається, і вміння приймати рішення в будь-якій із можливих ситуацій.

2. Уміння бачити тренди

Глибоке розуміння тенденцій, їх причин, факторів, які на них впливають. Уміння розуміти ознаки, узагальнювати їх, моделювати нові напрямки, які ще не проявилися, але знаходяться в процесі набуття обрисів. Це дає можливість створювати конкурентні переваги завтрашнього дня вже сьогодні, тим самим дозволяючи бути на крок попереду конкурентів.

3. Глибокі знання і бачення майбутнього галузі, вміння працювати з потоками інформації

Інформаційний потік сьогодні наскільки великий, що однією з ключових навичок є вміння чітко фільтрувати дані, відкидаючи зайве інформаційне сміття і вибираючи найцінніше. Глибоко аналізувати галузь, міжгалузеві тенденції і, таким чином, бачити можливі напрямки трансформації і розвитку кожного з секторів.

4. Уміння прогнозувати наслідки

Розуміння, до яких результатів призведуть ті чи інші дії або бездіяльність, кожне прийняте рішення ‒ це управління ризиками, майбутніми викликами і можливостями. Уміння прогнозувати наслідки, як позитивні, так і негативні, і управляти ними.

5. Здатність діяти і приймати ефективні рішення в умовах невизначеності

Уміння зосередитися, сконцентруватися і мобілізувати всі ресурси в будь-якій ситуації. В умовах невизначеності діяти потрібно оперативно, швидко знаходити ефективні рішення, при цьому розуміти й управляти їх наслідками і майбутніми ризиками.

6. Постійне зосередження всього спектра зусиль на потребах кінцевого споживача продукції або послуг

Споживачі та їх переваги в умовах конкуренції раз у раз змінюються й ускладнюються, що вимагає постійного зворотного зв’язку і роботи з клієнтами та їх відгуками. Орієнтація на клієнта у всіх бізнес-процесах ‒ запорука не тільки задоволення їхніх потреб, а й можливість передбачати і створювати нові потреби.

7. Мудрість і стійкість як лідера і менеджера

Сьогодні це одні з ключових характеристик лідера. Уміння знаходити компроміс і бути гнучким ‒ це мудрість; а вміння відстоювати свої переконання, бачення, йти за чуттям у будь-якій ситуації ‒ це стійкість. Їх поєднання і визначає лідерство сьогодні.

8. Знання всього спектру місій, бізнес-стратегії і посадових обов’язків керівника компанії

Чітке розуміння місії та бізнес-стратегії найвищої посади в компанії, вектора напрямку її розвитку, вектора та специфіки управління CEO є дуже важливим, навіть якщо кандидата розглядають на позицію віце-президента або керівника департаменту, підрозділу. Необхідно усвідомлювати, якими є завдання і пріоритети роботи на цій посаді, як завдання і пріоритети такого керівника співвідносяться із завданнями і пріоритетами ще вищого керівництва.

9. Здатність формувати команди й об’єктивно ними управляти

Відхід від побудови організаційних структур на основі функцій сьогодні зустрічається в більшості компаній. Побудова плоских організаційних структур із мінімальним рівнем ієрархії і на основі команд ‒ підхід, який довів свою ефективність. Саме в зв’язку з цим вміння формувати команди й управляти ними є одним із ключових для топ-менеджерів.

10. Глибокі знання і навички кількісної та якісної оцінки своєї роботи і роботи підрозділів, які знаходяться в підпорядкуванні

Уміння розуміти актуальність робіт, виокремлювати найважливіші аспекти й відкидати непотрібні, оцінювати всі види ресурсів для їх виконання. Досягнення хороших результатів можливе при підвищенні віддачі в роботі й мінімізації всіх видів витрат на їх виконання. А для цього необхідно вміти аналізувати, кількісно і якісно оцінювати свою роботу і роботу своїх підлеглих.

Програми підготовки топ-менеджерів перед затвердженням перевіряються на розвиток даних навичок і їх відповідність вимогам роботодавця на період 2016-2020 років. Компанії вже сьогодні можуть заміряти рівень володіння даними навичками у своїх топ-менеджерів під час відбіркових сесій і створювати програми розвитку і навчання, тим самим посилюючи конкурентні переваги, розвиваючи людський капітал свого бізнесу.

Запропонований підхід формує досить глибокого, але одночасно вузькоспрямованого топ-менеджера, здатного управляти різними напрямками бізнесу. Але для формування успішної стратегії, яка створить конкурентні переваги і зробить прориви на рівні створення нових галузей, топ-менеджеру важливо вміти бачити світові тренди всіх сфер життя, розуміти напрямки розвитку науки, політики, економіки та суспільства в цілому, відстежувати міжгалузеві напрямки розвитку і розвиток суміжних галузей і сфер. Адже будь-яке відкриття в одній сфері впливає на ряд інших, що призводить до появи нових галузей і до зникнення старих.

Топ-менеджер як конструктор повинен мати навички бачення пазлів (ключових відкриттів, тенденцій, фактів і факторів впливу), відбирати потрібні, конструювати і пропонувати нові картини, яких не було до нього. Саме вміння побачити майбутнє швидше за інших та реалізувати (впроваджувати) вже сьогодні і визначає істинного лідера і топ-менеджера.

Джерело: forbes.net.ua

Поділитися:
Позначки
Спільнота автобізнесу

Ваше професійне життя повʼязане з автомобілями? Долучайтеся до професійної спільноти, обмінюйтеся досвідом та будьте на звʼязку з колегами.

Онлайн-трансляція зі студії

Ми організували студію, з якої можна транслювати тренера в режимі реального часу, створювати цікаві, інтерактивні онлайн-навчання для учасників в будь-якій частині світу, де є інтернет.

Розробка онлайн-курсів

Кожний тренінг ми можемо перетворити в електронний навчальний курс індивідуально для Вашої компанії. Дізнайтеся більше про онлайн-навчання.

Тренінги для автобізнесу

Тренінги для автобізнесу від людей з автобізнесу.

Відеовиробництво

Ми допоможемо в реалізації Ваших найсміливіших ідей у відеовиробництві, тому що любимо творчість.