Телефонуйте нам: +38 (095)304-84-04 +38 (067)508-44-61
ru_RUuk

Групові якорі: що утримує і мотивує людину в групі


Персонал тоді більше мотивований на роботу, коли більшість потреб він може задовольнити за рахунок винагороди своєї праці. 

Знайдіть способи задоволення основних потреб безпосередньо в організації – і багато проблем будуть вирішені. Тим більше що вищі потреби практично не вимагають матеріальних витрат, а лише психологічної компетентності менеджера. Існують так звані групові якорі, які утримують людину в групі без будь-якого примусу, з власної волі.

Прогнозуючи і мотивуючи поведінку людини в групі, слід розглянути три основні складові її мотивації:

1. її очікування щодо задоволення основних потреб;

2. вплив на мотивацію групових процесів, що розвиваються закономірно;

3. цілеспрямований мотивуючий вплив керівника (менеджера).

Абрахам Маслоу припустив, що всі потреби людини організовані в ієрархічну систему пріоритету або домінування. Багатство людських потреб може бути представлено у вигляді п’яти основних блоків, або рівнів:

 • гомеостатичні потреби;
 • потреби в безпеці (довгострокове виживання і стабільність);
 • потреби в прийнятті, належності, спілкуванні;
 • самоповазі (значимість, компетентність);
 • самоактуалізації, творчості, вільному і відповідальному бутті (метапотреби).

В основі позиції Маслоу лежить припущення, що домінуючі потреби, розташовані внизу ієрархічної системи, повинні бути більш-менш задоволені до того, як людина може усвідомити наявність потреб, розташованих вгорі, і бути мотивованою ними.

Метамотивація неможлива доти, доки людина адекватно не задовольнила потреби низького рівня. Зрідка, якщо це взагалі можливо, метапотреби дійсно стають домінуючими силами в житті людини без того, щоб її низькорівневі потреби були задоволені хоча б частково.

Проте депривація і фрустрація метапотреб можуть викликати у людини метапатологіі. У число метапатологіі входять, зокрема:

 • недовіру, цинізм, скептицизм;
 • ненависть, антипатія, огида, розрахунок тільки на себе і для себе;
 • безнадійність, небажання чогось добиватися;
 • гнів, цинізм, невизнання законів, тотальний егоїзм;
 • перекладання відповідальності на інших;
 • відчай, втрата сенсу життя.

Ці положення теорії Маслоу допомагають зрозуміти психологічні основи мотивування праці персоналу і формування корпоративного почуття. Персонал тим більше мотивований на роботу в даній організації і тим більше він відчуває до неї почуття лояльності і навіть відданості, чим більше потреб він може задовольнити за рахунок винагороди своєї праці і участі в життєдіяльності самої організації.

Знайдіть способи задоволення основних потреб безпосередньо в організації – і багато проблем будуть вирішені. Тим більше що вищі потреби, починаючи з рівня потреб в належності, практично не вимагають матеріальних витрат, а вимагають психологічної компетентності менеджера.

Організації в цілому також можуть страждати метапатологіями. Окремим завданням є аналіз причин такого організаційного розвитку (особливо на рівні управління) і його наслідків у соціальному плані і в плані впливу на професійний та особистий розвиток персоналу.

Повертаючись до закономірностей, які лежать в основі об’єднання людей у групи, їхньої поведінки в групі, і опираючись на уявлення про потреби як головні регулятори поведінки, можна підкреслити наступне:

1. Група може утворитися, стабільно існувати і розвиватися, якщо саме груповий характер взаємодії забезпечує задоволення потреб її членів краще, ніж якби вони задовольняли ці потреби поза групою, тобто якщо доцентрові тенденції переважають над відцентровими. Іншими словами, людина може мати групові якорі, що утримують її в групі.

2. Мотивування групової поведінки (специфічна діяльність менеджерів) може будуватися на двох рівнях: забезпечення лояльності до організації як до великої групи і забезпечення ефективної групової роботи на рівні малої групи – конкретного структурного підрозділу організації.

У кожному конкретному випадку побудови системи мотивування необхідно знайти оптимальний баланс розподілу відповідальності в задоволенні основних потреб працівників між організацією в цілому і конкретним підрозділом.

3. Мотивування буде ефективним, якщо працівник на рівні своїх установок у формі знання, переживання і поведінки буде сприймати свою працю і її результати, отримані в спільній діяльності з іншими членами групи, як обов’язкову умову задоволення своїх основних потреб з боку організації.

Це найважливіше в системі мотивування – домогтися відображення працівником стійкого безальтернативного зв’язку між своєю якісною трудовою поведінкою і винагородою.

4. Перебування людини в групі дійсно може бути вагомою умовою задоволення наступних потреб:

 • гомеостатичних – через отримання винагороди за свою частку праці;
 • безпеки – за рахунок включення в групу, здатну відстоювати інтереси своїх членів, в тому числі і у ворожому середовищі, в жорстких умовах, створюючи для своїх членів певні гарантії;
 • прийняття, спілкування, афіліації – ці потреби задовольняються найбільш прямим і природним шляхом, а саме реальним членством і, отже, відчуттям своєї включеності, переживанням свого рольового і статусного положення, спілкуванням як необхідним атрибутом групової взаємодії, груповою емоційною підтримкою діяльності своїх членів, причому в контексті ширшому, ніж професійна діяльність;
 • самоповаги – за рахунок отриманих від інших членів групи, осіб з високим статусом позитивних оцінок діяльності та її результатів, виявлених ділових і особистісних якостей;
 • самоактуалізації і творчості – за умови надання групою можливості своїм членам актуалізувати свій професійний і особистісний потенціал у важливих для групи видах діяльні.

Таким чином, можна виділити і позначити наступні групові якорі:

 • перший – почуття захищеності;
 • другий – почуття ідентичності з групою;
 • третій – позитивний емоційний зв’язок з групою;
 • четвертий – можливість дружнього та професійного спілкування;
 • п’ятий – повага з боку членів групи;
 • шостий – самоповага;
 • сьомий – почуття затребуваності особистого і професійного потенціалу;
 • восьмий – надавані групою можливості реалізації особистісного і професійного потенціалу.

Джерело: www.elitarium.ru

Поділитися:
Позначки Популярні статті

Онлайн-трансляція зі студії

Ми організували студію, з якої можна транслювати тренера в режимі реального часу, створювати цікаві, інтерактивні онлайн-навчання для учасників в будь-якій частині світу, де є інтернет.

Розробка онлайн-курсів

Кожний тренінг ми можемо перетворити в електронний навчальний курс індивідуально для Вашої компанії. Дізнайтеся більше про онлайн-навчання.

Тренінги для автобізнесу

Тренінги для автобізнесу від людей з автобізнесу.

Відеовиробництво

Ми допоможемо в реалізації Ваших найсміливіших ідей у відеовиробництві, тому що любимо творчість.