Телефонуйте нам: +38 (095)304-84-04 +38 (067)508-44-61
ru_RUuk

Як подолати опір «консерваторів» на тренінгу?


Якщо людина під час тренінгу поводиться дисфункціонально, таким чином вона показує негативне ставлення до змін, заради яких і був задуманий тренінг. Як виходити з цієї ситуації?

Обхідні маневри

Максимальна ймовірність прояву психологічного захисту на тренінгу – у ситуації, коли людині дають зворотний зв’язок. При цьому у людей невпевнених, із заниженою, нестійкою самооцінкою захист може актуалізуватися і у тих випадках, коли зворотний зв’язок отримує інша людина. Такі учасники можуть почати захищати того, хто отримує зворотний зв’язок, говорити, що все було добре, йти по шляху поверхневого аналізу.

У разі прояву захисту в час подачі зворотного зв’язку тренер призупиняє процес і йде обхідними шляхами. Наприклад, у разі дії механізму раціоналізації тренер ставить запитання: «З якою метою ти зараз розповідаєш нам, що спонукало тебе так діяти / сказати саме цю фразу?» Це питання якраз спрямоване на усвідомлення своєї поведінки, і для деяких людей може стати поштовхом для подолання бар’єру сприйняття своєї поведінки. При цьому тренеру треба пам’ятати, що здатність до усвідомлення корелює з рівнем інтелекту, тобто цей спосіб спрацює не з усіма учасниками. Якщо учасник продовжує наполягати на своєму захисті, то можна підвести підсумок: перерахувати ті ідеї, на які група вже вийшла під час обговорення, і запропонувати групі перерахувати ті висновки, які вони зробили для себе на основі цього матеріалу.

Учаснику, який не готовий приймати зворотний зв’язок, треба ще раз подякувати і сказати, що він може при бажанні подивитися відеозапис в перерві або в кінці дня.

Далі можливі різні варіанти:

1) Створити ситуацію, в якій цей учасник, все-таки, отримає зворотний зв’язок, але в полегшеному, більш безпечному для нього варіанті, наприклад, виступаючи в ролі активного учасника в трійці;

2) Включити його в рольову гру у якості того, хто підігрує: усвідомленню неконструктивності певної поведінки може сприяти те, що учасник на собі відчує вплив такої поведінки;

3) Дати йому спеціальне завдання як спостерігачеві: під час аналізу поведінки іншої людини учасник може усвідомити, що іноді сам робить так само;

4) Звертатися персонально під час обговорення з такими питаннями, які можуть допомогти усвідомити важливі для цієї людини ідеї.

Таким чином, варіанти є, і тренер має багато можливостей проявити гнучкість і досягти мети.

Пробудження до усвідомлення своїх дій може спрацьовувати в разі з раціоналізацією і зовсім не допоможе в подоланні інших видів психологічного захисту, таких як витіснення і заперечення.

Якщо тренер передбачає, що учасник не сприймає зворотний зв’язок, тобто діє механізм заперечення, то такому учаснику треба надати можливість отримати якомога більше різноманітний досвід: письмові і усні завдання, вербальні і невербальні, робота в малій групі, малювання, рух і т. д. У цьому випадку підвищується шанс проходження інформації через якийсь із каналів сприйняття. Крім того, це збільшить обсяг і роздрібненість зворотного зв’язку.

Заперечення може проявитися і в ситуації, коли учасники не впоралися із завданням (або виконали його не так добре, як розраховували). У такій ситуації вони можуть сказати, що завдання погане – некорисне, незрозуміле, непотрібне; можуть сказати, що тренер не зрозуміло пояснив, що саме потрібно зробити, і т. д. Тренеру важливо розуміти, що подібні реакції в ряді випадків допомагають людям зберегти своє обличчя, навіть часом тільки перед самими собою.

Дія механізмів проекції і заміщення зазвичай супроводжується емоційною напруженістю. У цих випадках з боку тренера також необхідне вміле управління емоційним станом учасника. Адже тільки після того, як емоційне напруження знижено і контакт відновлений, можна продовжувати рух до змістовних цілей тренінгу, наприклад, продовжити обговорення і подачу зворотного зв’язку.

Позитивне підкріплення, підтримка навіть незначних змін, що відбуваються на тренінгу, сприяє ослабленню дії всіх механізмів психологічного захисту.

Як подолати опір «консерваторів» на тренінгу?

Передбачення

Під передбаченням ми розуміємо всі дії тренера, які знижують ймовірність прояву психологічного захисту. Ми пропонуємо поділити їх на базові фактори і технічні прийоми.

До базових факторів передбачення відносяться наступні:

1. Ефективно організований зворотний зв’язок, перш за все, дотримання балансу позитивної і негативної інформації про поведінку. Можна, наприклад, людині, яка багато сказала про помилки учасника, запропонувати розповісти, що йому сподобалося в його поведінці. Крім того, треба спонукати говорити про поведінку, а не про особистості; звертати увагу того, хто отримує зворотний зв’язок на те, що він міг діяти і по-іншому. Наприклад, під час перегляду відеозапису зробити зупинку після не цілком вдалої дії «активного» учасника і задати йому питання «Що ще ти міг зробити / сказати в цей момент?» або «Як ти міг діяти по-іншому?»

На етапі навчання говорити переважно про те, що вийшло. Розмову про помилкові дії замінюємо генеруванням варіантів дій. Є тренінги, в яких це є специфічним фактором створення середовища. Наприклад, у тренінгу з впевненості в собі вже до кінця першого дня говоримо тільки про прояви впевненості і не говоримо про прояви невпевненості. Для розширення діапазону впевненої поведінки даємо зворотний зв’язок, використовуючи фразу: «Твоя поведінка буде ще більш впевненим, якщо …» Завершуючи фразу, треба говорити гранично конкретно, наприклад, «якщо ти будеш дивитися в очі співрозмовнику».

2. Атмосфера безпеки – ще один базовий фактор. Ми переконані, що основний інструмент формування такої атмосфери – поведінка тренера. А поведінка лежить на фундаменті наших цінностей. Навіть якщо ми до кінця їх не усвідомлюємо, сигнали про те, що для нас важливо чи байдуже, ми посилаємо в зовнішнє середовище, і навколишні їх сприймають. Тому корисно усвідомити, в якій мірі ви як тренер поділяєте принцип безпеки учасників – повністю, виходячи зі своїх цінностей або просто від того, що так повинно бути в тренінгу. Дотримання принципу безпеки можна розпізнати, аналізуючи мову, якою розмовляє тренер. Коли використовується небезпечна мова, це може сприйматися як загроза, і отже, підвищується бажання захищатися. Наприклад, тренер каже: «Я хочу, щоб ви це зробили», «Я відпущу вас о шостій годині», «Твоя ідея зрозуміла, але є багато інших способів, які працюють». Ці фрази звучать як нав’язування, тиск, протиставлення. Використання займенників «ми», «наші» говорить учасникам про те, що ми всі працюємо разом, разом вивчаємо, а не вони це роблять самі по собі. Тому краще сказати: «Давайте зробимо це», «Завершимо наш день о шостій годині», «Це важлива ідея, дякую, що поділився».

Ми не поділяємо підхід, що треба створити на тренінгу сильний дискомфорт для учасників, щоб вони прийняли запропоновані тренером ідеї і установки. Він блокує дослідницьку творчу позицію учасників, тобто не співпадає з суттю тренінгу як методу здійснення змін.

3. Правила, які ухвалили, і те, наскільки вони дотримуються. Наприклад, група домовляється про те, що людина може зупинити подачу йому зворотного зв’язку. Картка з намальованим на ній життєрадісним соняшником, як символ відкритості і доброзичливості, на старті тренінгу повідомляє учасникам про готовність тренера підтримувати відкриту і позитивну атмосферу. Правило «У нашому поїзді немає пасажирів» повідомляє групі про те, що ми всі відповідальні за те, що відбувається на тренінгу і можемо внести свій вклад в розвиток і навчання один одного.

4. Цілі тренінгу зрозумілі і приймаються учасниками. «Навіщо я тут?», «Що мені це дасть?» – більшість людей, що приходять на тренінг, подумки задають собі подібні питання. Тренер повинен допомогти знайти відповіді на них. Довіра зростає, коли люди розуміють цілі і сенс того, що відбувається, для чого вони роблять те чи інше завдання, з якою метою проводиться гра або обговорення.

Якщо на етапі орієнтації не приділити достатньо часу тому, щоб учасники зрозуміли мети тренінгу та їх мотивація підвищилася, то ймовірність включення психологічного захисту підвищиться.

Наведемо випадок яскравого прояву проекції. Один учасник пропустив весь етап орієнтації і з’явився перед обідом, до початку ділової гри. Він взяв участь в грі, і ще до початку обговорення гри, під час невеликої перерви, гучно заявив оточуючим: «Ви не розумієте! Мета гри – показати неспроможність учасників, їх вміння бути хорошими керівниками. Тому тренер завжди буде до чого-небудь чіплятися». Як потім показало спостереження за його взаємодією в групі, це саме «чіпляння» було властиво йому самому. Ми впевнені, що якби він був з самого початку на тренінгу, його висловлювання не було б таким категоричним.

5. Чіткість інструкцій, процедур. 

Недбалість у роботі тренера – шпарина для психологічного захисту і для зниження ефективності тренінгу в цілому.

Нечітка інструкція веде до того, що замість глибокого аналізу своєї поведінки учасники захоплюються обговоренням умов самого завдання, відкриваючи широке поле для раціоналізації.

Як подолати опір «консерваторів» на тренінгу?

Технічні прийоми

Перейдемо до технічних прийомів, використовуваних як додаток до базових.

1. На початку тренінгу треба проговорити, що «Під час тренінгу у нас буде можливість дізнатися про те, як сприймають нас інші люди, які реакції у них виникають під впливом нашої поведінки, наших дій. Під час роботи ми взаємодіємо з іншими людьми і тому знати, що вони відчувають під час цієї взаємодії, для нас важливо. Як використовувати цю інформацію – це ще одне питання. І це наш вибір – змінюватися після її отримання або продовжувати діяти, як раніше».

Зверніть увагу – залишаючи учаснику свободу вибору, ми підвищуємо ймовірність ослаблення психологічного захисту.

У деяких програмах, де широко використовуються прийоми навчання на досвіді (experiential learning), ми пропонуємо учасникам відстежувати ступінь досягнення їхніх особистих цілей, які вони самі поставлять після вступної активності (гри і її обговорення).

2. Перед обговоренням дій учасника під час рольової гри (або іншого завдання) бажано:

— Дякувати тим, хто опиняється в центрі уваги, отримує зворотний зв’язок і тим самим дає можливість іншим отримати необхідну інформацію. Звертати увагу на те, що ця людина була в непростій ситуації і допомагала нам усім.

— До подачі зворотного зв’язку дати можливість учаснику проговорити складності, з якими він зіткнувся під час взаємодії. Сама людина може сказати, що, з її точки зору, у неї вийшло, і що завадило їй досягти результату (реалізувати цілі в повній мірі). У звичайній ситуації захоплюватися цим прийомом не варто – краще, коли людина дізнається від інших, яке враження на них справляє її поведінка, як вона сприймається. Але щодо тих учасників, які особливо схильні до прояву опору, обсяг самоаналізу можна збільшити. В цьому випадку з більшою ймовірністю і спостерігачі відчують, які слова будуть корисні для цієї людини.

3. Під час тренінгу ми можемо звернути увагу учасників, що готовність приймати зворотний зв’язок розширює можливості побачити світ очима інших людей. Це робить нас сильнішими, у нас з’являється цінна інформація, якою ми можемо скористатися в різних життєвих ситуаціях. Цікавим і корисним прийомом поділився з нами Мартін Томпсон, засновник компанії MTa Learning (Великобританія), фахівець, який практикує і розвиває Experiential Learning більше 35 років. Він пропонує учасникам поміркувати в малих групах на тему: наскільки корисна критика. Таке обговорення і відкритий діалог дає дивовижний ефект – підвищується готовність приймати критичні висловлювання на свою адресу.

Розуміючи суть психологічного захисту і знаючи способи роботи з ним, тренер може допомогти учасникам тренінгу освоїти нові способи поведінки, сприяти змінам для гармонізації відносин з самим собою і з іншими людьми.

Автори: Ніна Хрящева та Ірина Марковська, «Институт Тренинга – АРБ Про»

Поділитися:
Позначки Популярні статті

Онлайн-трансляція зі студії

Ми організували студію, з якої можна транслювати тренера в режимі реального часу, створювати цікаві, інтерактивні онлайн-навчання для учасників в будь-якій частині світу, де є інтернет.

Розробка онлайн-курсів

Кожний тренінг ми можемо перетворити в електронний навчальний курс індивідуально для Вашої компанії. Дізнайтеся більше про онлайн-навчання.

Тренінги для автобізнесу

Тренінги для автобізнесу від людей з автобізнесу.

Відеовиробництво

Ми допоможемо в реалізації Ваших найсміливіших ідей у відеовиробництві, тому що любимо творчість.