Телефонуйте нам: +38 (095)304-84-04 +38 (067)508-44-61
ru_RUuk

Як швидко завершити конфлікт. Основні методи


Під завершенням конфлікту розуміється будь-яке його закінчення, припинення. Воно може бути результатом як взаємного примирення сторін, досягнення певного порозуміння між ними, так і поступового згасання протистояння або переростання його в інший конфлікт. Основна передумова завершення конфлікту – усунення об’єктивних і ослаблення суб’єктивних причин, що породили конфліктну ситуацію.

Конфлікти в значній мірі впливають на весь виробничий і управлінський процес в організації. Відомий вислів Генрі Форда: «Якби навчитися вирішувати конфлікти, то це дозволило б знизити собівартість автомобіля більше, ніж 25 років технічних нововведень».

Не завжди конфлікт може бути вирішений. Більш того, деякі конфлікти потрібно не вирішувати, а грамотно керувати ними, тому що можуть приносити користь.

1. Метод уникнення конфлікту

Це найбільш популярний метод управління. Його суть: сторони прагнуть уникнути конфлікту, «залишаючи сцену» економічно, фізично або психологічно. Рішення про застосування методу приймається дуже швидко. Метод використовується, коли конфлікт не потрібен, він не підходить до ситуації, що склалася в організації, або якщо витрати можливого конфлікту будуть дуже високі.

Серед інших причин застосування даного методу можна назвати:

 • тривіальність проблеми, що лежить в основі конфлікту;
 • тиск більш важливих обставин;
 • «охолодження» пристрастей;
 • збір додаткової інформації та уникнення прийняття негайного рішення;
 • ситуацію, коли предмет конфлікту лише опосередковано зачіпає суть проблеми або ж на інші, більш глибокі причини;
 • страх перед протилежною стороною;
 • невдалий час для конфлікту.

Типовою в ході застосування цього методу є наступна поведінка:

 • заперечується існування проблеми взагалі в надії на те, що вона зникне сама по собі;
 • затягується вирішення проблеми;
 • застосовуються пролонговані процедури для придушення конфлікту;
 • звертаються до існуючих бюрократичних і юридичних норм як основі вирішення конфлікту.

Метод не застосовують у наступних випадках:

 • важливість проблеми;
 • перспектива тривалого існування основ даного конфлікту, оскільки метод ефективний лише при швидкоплинних конфліктах;
 • коли втрата часу в перспективі призводить до втрати ініціативи та великих витрат.

Вважається, що результат конфлікту при використанні такого методу поміщається в схему «виграш – програш».

Різновидом методу «уникнення конфлікту» є метод бездіяльності. Його суть: ніяких дій не здійснювати взагалі. Даний метод виправданий в умовах повної невизначеності, коли неможливо прорахувати варіанти розвитку подій. Наслідки застосування цього методу передбачувані і можуть бути вигідними для конфліктанта.

2. Метод поступок і пристосування

Конфліктант йде на поступки за рахунок зменшення власних домагань. Даний метод використовується у випадках, коли:

 • конфліктант виявляє свою неправоту і коли йому корисніше прислухатися до пропозицій протилежного боку, тобто показати свою розсудливість;
 • предмет зіткнення важливіший для однієї сторони (тобто коли важливіше задовольнити запити іншого боку в ім’я майбутньої кооперації);
 • відбувається формування і накопичення стратегічного потенціалу для майбутніх спірних ситуацій;
 • існує явна перевага однієї зі сторін;
 • найбільш важлива стабільністьь.

Найбільш ймовірний результат застосування цього методу – «програш – виграш».

3. Метод згладжування

Використовується в організаціях, орієнтованих на колективні методи взаємодії, а також в країнах традиційного колективізму. Ефективний у випадках несуттєвих розбіжностей інтересів і умов, характерних для типових і звичних моделей поведінки людей в колективі.

Метод заснований на підкресленні спільних інтересів, коли відмінності применшуються, а загальні риси акцентуються: «Ми одна дружна команда, і не слід розгойдувати човен».

Ймовірний результат цього методу передбачає наявність двох варіантів взаємодії: «виграш – програш», «виграш – виграш».

4. Метод швидкого вирішення

Його суть: рішення по предмету і проблемі приймається в найкоротші терміни, майже миттєво. Даний метод використовується:

 • через ліміт часу для прийняття рішення;
 • коли одна зі сторін конфлікту змінює свою позицію під впливом аргументів іншої або в зв’язку з отриманням нової «об’єктивної» інформації;
 • коли обидві сторони бажають брати участь в пошуку більш прийнятних варіантів угод;
 • коли відсутнє явне (небезпечне) загострення конфліктної ситуації і тому немає необхідності в ретельному виробленні рішень.

Найбільш імовірним результатом застосування методу є формування моделі «виграш – виграш», але для цього потрібна взаємна згода сторін.

5. Метод сили

Його суть – в прагненні одного боку нав’язати іншій своє рішення. Даний метод застосовується:

 • коли необхідно швидка, рішуча дія (в умовах надзвичайних обставин);
 • в разі введення непопулярних рішень (дисциплінарних обмежень, зниження розміру зарплати);
 • у життєво важливих для організації обставинах;
 • коли одна зі сторін має свідомо більше ресурсів для вирішення конфлікту.

Ймовірними моделями поведінки при використанні цього методу є:

 • нав’язування стратегій типу «виграш – програш»;
 • використання конкуренції;
 • використання владних ресурсів;
 • вимога підпорядкування.

Важливим фактором, який впливає на результативність завершення конфлікту, є участь третьої сторони в його врегулюванні, або медіація.

6. Метод компромісу

Під компромісом розуміється такий вид угоди, в якому обидві сторони займають середні позиції в рамках наявних розбіжностей по предмету конфлікту. Його суть зводиться до управління конфліктом за допомогою досягнення угоди в ході безпосередніх переговорів сторін. Даний метод використовують, коли:

 • мети конфлікту досить важливі, але витрачати ще більше зусиль на його продовження або посилення немає необхідності;
 • опоненти діють з рівними зусиллями у взаємовиключних напрямках і мають прямо протилежні цілі;
 • необхідне досягнення тимчасових угод з комплексних проблем;
 • необхідне досягнення доцільних рішень в умовах обмеженого часу;
 • обидві сторони вважають, що їхні цілі можуть бути краще реалізовані за допомогою переговорів на основі угод типу «дай – візьми»;
 • ресурси конфліктантів обмежені;
 • результат типу «виграш – програш» небажаний.

Обмеження для застосування методу компромісу:

 • нереалістичність спочатку зайнятої позиції через її неадекватну оцінку;
 • прийняте рішення занадто аморфне і не буде ефективним;
 • в разі оскарження учасниками конфлікту прийнятих ними зобов’язань.

Переваги методу компромісу:

 • можливість визначення та вирішення спірних питань для обох сторін;
 • фокусування уваги на взаємних інтересах;
 • використання об’єктивного критерію в ході переговорів;
 • ведення переговорів на основі поваги гідності обох сторін;
 • розробка взаємовигідних рішень.

До недоліків можна віднести трудомісткість процесу пошуку компромісу. Результат компромісу – немає сторони, що відверто програла і немає явного переможця.

Джерело: reklamaster.com

Поділитися:
Позначки Популярні статті

Онлайн-трансляція зі студії

Ми організували студію, з якої можна транслювати тренера в режимі реального часу, створювати цікаві, інтерактивні онлайн-навчання для учасників в будь-якій частині світу, де є інтернет.

Розробка онлайн-курсів

Кожний тренінг ми можемо перетворити в електронний навчальний курс індивідуально для Вашої компанії. Дізнайтеся більше про онлайн-навчання.

Тренінги для автобізнесу

Тренінги для автобізнесу від людей з автобізнесу.

Відеовиробництво

Ми допоможемо в реалізації Ваших найсміливіших ідей у відеовиробництві, тому що любимо творчість.