Телефонуйте нам: +38 (095)304-84-04 +38 (067)508-44-61
ru_RUuk

Точка беззбитковості в автосервісі


Точка беззбитковості – це результат продажу товарів та послуг за ціною, яка включає маржу, достатню для покриття всіх витрат, пов’язаних з продажем при досягненні певного об’єму продажу.

Прибуток – це результат продажу більшого об’єму (вище точки беззбитковості) та/чи за більшою ціною.

Точка безубыточности – это результат продажи товаров и услуг по цене, которая включает маржу, достаточную для покрытия всех расходов, связанных с продажей при достижении определенного объема продаж.

В цій невеликій статті ми розглянемо приклад для автомобільного сервісу.

Існує три види затрат, які нам необхідно враховувати в нашому прикладі по розрахунку точки беззбитковості:

1. Витрати на товари та сервіс

В сервісі ми продаємо час у вигляді робочих годин. Давайте припустимо, що ми платимо механіку €15 за годину роботи, а в нашому сервісі є 5 продуктивних механіків, які працюють разом 40 годин в тиждень.

2. Змінні витрати

Консультанти сервісу отримують бонус за продаж робочих годин у розмірі 50 центів за продану годину.

3. Постійні витрати

Відділ сервісу має фіксовані витрати в розмірі €18 000 за місяць.

Точка безубыточности

Витрати на відкриття відділу

Таким чином, витрати на відкриття відділу сервіса складають:

5 механіків, які працюють 40 годин на тиждень та 4,33 тижні на місяць

= 866 годин x €15 за годину роботи

= €12 990 плюс постійні витрати у розмірі €18 000

Витрати на відкриття відділу сервіса = €12 990 + €18 000 = €30 990

Ціна в точці беззбитковості

Припустимо, всі години, які є в нашому розпорядженні, продаются (ефективність = 100%), скільки повинна коштувати одна нормо-година для клієнта, щоб покрити всі витрати та заробити?

Формула

= загальні витрати на відкриття відділу / кількість годин, які необхідно продати

= €30 990 ÷ 866 = €35,78 за одну годину

До цієї цифри нам ще необхідно додати змінні витрати, які складають 50 центів за кожну продану годину.

В результаті ціна в точці беззбитковості складає:

= €35,78 + €0,50 = €36,28 за одну годину

Важливо розуміти, що в точці беззбитковості відділ ще нічого не заробив. Припустимо, що наша мета забезпечити прибуток у розмірі 33%, отже нам необхідно підкоректувати вартість нормо-години щоб відповідати цій вимозі.

Стоимость нормо-часа в точке безубыточности

Приклад:

Вартість нормо-години в точці беззбитковості / (100% – маржа прибутку)

= €36,28 ÷ (100% – 33%)

= €36,28 ÷ 67%

= €54,15 за годину

УВАГА: дані в цьому  прикладі використовуються виключно для демонстрації, так  як з самого початку ми припустили, що зможемо продати всі години, забезпечивши ефективність на рівні 100%. В цьому випадку ми ігноруємо такі факти як свята, хвороби співробітників, відвідування навчань і т.п.

Кількість проданих годин для досягнення точки беззбитковості

Давайте порахуємо, скільки необхідно продати годин при існуючій вартості нормо-години, щоб досягти точки беззбитковості

Для такого розрахунку нам необхідно врахувати наступне:

  • Витрати на робочу силу за кожну продану годину
  • Змінні витрати на кожну продану годину
  • Валовий прибуток за продану годину
  • Фіксовані витрати

Сценарій розрахунку буде виглядати наступним чином:

Витрати на робочу силу за годину = €15,00

Змінні витрати на кожну продану годину = € 0,50

Валовий прибуток за продану годину

Вартість нормо-години мінус витрати на рабочую силу та змінні витрати:

= €54,15 за годину – (€15 + €0,50)

= €54,15 за  годину– €15,50

= €38,65

Таким чином, кожна продана година приносить відділу €38,65.

Фіксовані витрати відділу складають €18 000 на місяць. Щоб покрити їх необхідно продати наступну кількість годин:

Фіксовані витрати / зарабіток  за продану годину

= €18 000 ÷ €38,65 = 488 годин

Количество механиков, которое необходимо для достижения точки безубыточности

Якщо виходити з того, що кожний механік працює  40 годин в тиждень чи  173 години на місяць, то для досягнення  необхідної кількості годин нам необхідно 2,82 механіка.

Кажна година, продана понад 488 буде приносити відділу прибуток у розмірі €38,65.

Поділитися:
Позначки
Платформа для онлайн навчання

Отримайте доступ до сучасної онлайн платформи (LMS) та організуйте для своїх співробітників доступ до онлайн курсів, онлайн тестів та отримуйте звіти про перебіг навчання.

Розробка онлайн тренінгів

Кожний тренінг ми можемо перетворити в електронний навчальний курс індивідуально для Вашої компанії. Дізнайтеся більше про онлайн навчання.